• İşletmelerin Finansal Durumlarının Analizinin Yapılması
  • Alternatif Finansal Kaynakların Yaratılmasında Görüş Verilmesi
  • Vergi Planlaması
  • Şirket Birleşme ve Satın Alma Desteği
  • UFRS, TFRS, BOBİ Standart Setlerine Uygun Raporlama
  • Uluslararası Çifte Anlaşmalar
  • İnsan Kaynakları Danışmanlığı