VİZYON

İşletmelerin finansal tablolarının, Denetim standartlarına uygun ve tarafsız denetiminin yapılarak Ülke ekonomisinin ve İşletmelerin faydasının gözetilmesinde ve işletme faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında aktif rol almak.

MİSYON

Uluslararası ve yerel bağımsız denetim tekniklerini kullanılarak ve meslek etiğine uygun hareket ederek, muhasebe standartlarına uygun hazırlanmış işletme finansal tabloları hakkında tarafsız görüş oluşturmak.